Jaargang 17, Nummer 4, Juni 2020

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Geïndividualiseerde nazorg voor overlevers van (non-)hodgkinlymfoom: achtergrond en ervaringen van de BETER-polikliniek

B.M.P. Aleman, J.M. Zijlstra, A. Nijdam, M.B. van 't Veer, J.M.M. Raemaekers, F.E. van Leeuwen


Nieuwe behandelmogelijkheden bij sikkelcelziekte

B.J. Biemond, E. Nur


Fibrinolysestoornissen: een klinische review

J.L. Saes, S.E.M. Schols, W.L. van Heerde, M.R. Nijziel


CASUÏSTIEK

Multipele bloedingen zonder stollingsafwijkingen

E.A. van Baalen, M. Trajkovic-Vidakovic, H.J. Boiten


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

K.J. Gussinklo, M.H.G.P. Raaijmakers


PROEFSCHRIFTBESPREKING

Karakteristieken van agressieve B-cellymfomen

M. Nijland