Jaargang 17, Nummer 3, Mei 2020

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Diagnostiek en behandeling van ernstige congenitale neutropenie (SCN)

M. Bartels, I. Touw


Handelwijze bij bloedtransfusieproblematiek bij patiënten die worden behandeld met daratumumab (anti-CD38)

J. Slomp, N. Som, N.W.C.J. van de Donk, C.H.G. Wanschers-Krake, E. in 't Groen-Damen, G. Walbeek, K.M.K. de Vooght


Trombosedienst in de tijd van de DOAC

A. de Bruijn, H. ten Cate, N.F.M. Groenewegen, M.J.H.A. Kruip


CASUÏSTIEK

Opportunistische infecties tijdens gebruik van ibrutinib bij patiënten met chronische lymfatische leukemie

G.C. van Ginkel, R. Mous, A.H.W. Bruns, A.P. Kater, G.D. te Raa


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

A.P. van Rossum, R. van Wijk, B.A. van Oirschot, L. Roozenburg, L.Th. Vlasveld


PROEFSCHRIFTBESPREKING

Cytokine-geïnduceerde stamcelmobilisatie

E.J.F.M. de Kruijf