Home » Tijdschriftartikelen » Overzichtsartikelen » Geïndividualiseerde nazorg voor overlevers van (non-)hodgkinlymfoom: achtergrond en ervaringen van de BETER-polikliniek

Geïndividualiseerde nazorg voor overlevers van (non-)hodgkinlymfoom: achtergrond en ervaringen van de BETER-polikliniek

Door:
dr. B.M.P. Aleman
dr. B.M.P. Aleman

radioloog-oncoloog, afdeling Radiotherapie, Nederlands Kankerinstituut-Antoni van
Leeuwenhoek

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. J.M. Zijlstra
dr. J.M. Zijlstra

internist-hematoloog, afdeling Hematologie, VU medisch centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. A. Nijdam
dr. A. Nijdam

postdoc, afdeling Psychosociaal onderzoek en Epidemiologie, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. M.B. van ’t Veer
dr. M.B. van ’t Veer

internist-hematoloog, afdeling Hematologie, Leids Universitair Medisch Centrum en Addenbrooke's University Hospital, Hills Road, C82 2QQ Cambridge, Verenigd Koninkrijk

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. J.M.M. Raemaekers
dr. J.M.M. Raemaekers

internist-hematoloog, niet-praktiserend, voorzitter stuurgroep BETER-consortium

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen

hoofd afdeling Epidemiologie, lid stuurgroep BETER, afdeling Epidemiologie, Antoni van Leeuwenhoek

Meer informatie en artikelen van deze auteur

SAMENVATTING

Door betere behandelingen kunnen tegenwoordig de meeste patiënten met hodgkinlymfoom (HL) en diffuus grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom (DLBCL) worden genezen. Deze behandelingen kunnen echter, tot tientallen jaren na de behandeling, gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals nieuwe vormen van kanker, hart- en vaatziekten, hypothyreoïdie, fertiliteitsproblemen, (functionele) hypo- en asplenie en vermoeidheid. Hoewel de kennis over late effecten in de afgelopen decennia sterk is toegenomen, ontbraken uniforme richtlijnen voor langetermijnnazorg voor mensen behandeld voor (N)HL op (jong)volwassen leeftijd. In 2009 is een landelijk samenwerkingsproject opgericht om richtlijnen op te stellen en de nazorg te structureren. Dit project is uitgegroeid tot het nationale BETER-consortium (Beter na Hodgkin: Evaluatie van de langeTermijnEffecten van chemo- en Radiotherapie). Het consortium bestaat inmiddels uit afgevaardigden van 34 Nederlandse ziekenhuizen, het Nederlands Huisartsengenootschap en de patiëntenvereniging Stichting Hematon. Het doel van de BETER-nazorg is om de levensverwachting en de kwaliteit van leven van HL-overlevers en geselecteerde subgroepen van non-hodgkinlymfoom (NHL)-overlevers te verbeteren door de ziektelast ten gevolge van de late effecten van de behandeling, waar mogelijk, te verminderen. HL- en DLBCL-overlevers die minimaal vijf jaar ziektevrij zijn, bij diagnose 15–60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn, komen in aanmerking voor de BETER-poliklinieken. Op de BETER-poli’s worden zij geïnformeerd over de mogelijke late neveneffecten van hun lymfoombehandeling en ontvangen op hun individuele situatie toegespitste adviezen om deze late neveneffecten te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en/of te behandelen. In dit artikel wordt onder andere ingegaan op de achtergronden van de BETER-poliklinieken, de screeningsrichtlijnen, ervaringen vanuit de BETER-poliklinieken en wordt vooruitgekeken. (NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:145–53)
Om het volledige artikel te kunnen lezen, heeft u de volgende mogelijkheden:


* (dit is alleen mogelijk voor Medisch Specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist met BIG nr. met voorschrijfbevoegdheid werkzaam binnen de hematologie in Nederland)

Koop nu voor €1,80 Inclusief 21% BTW
Deze PDF is eigendom van NTvH uitgegeven door Ariez B.V. en mag niet elders worden gepubliceerd of gebruikt.
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.