SAMENVATTING

Begin 2020 werd de herziene Nederlandse richtlijn Bloedtransfusie deel 1 gepubliceerd in de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Deel 1 bestaat uit drie modules, te weten laboratoriumaspecten, anemie bij de niet-acuut bloedende patiënt en trombocytentransfusies. Drie werkgroepen hebben onder begeleiding van het Kwaliteitsinstituut Medisch Specialisten (KIMS) uitgangsvragen opgesteld en de nieuwste publicaties beoordeeld. Op basis van ‘evidence-based’ gradering werden aanbevelingen opgesteld.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:169–74)