Jaargang 16, Nummer 8, November 2019

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Extranodaal NK/T-cellymfoom nasaal type: diagnostiek en behandeling

J.A. van Doesum, G.A. Huls, A. Diepstra, M. Beijert, T. van Meerten, M. Nijland


Hyperleukocytose: is er een rol voor blastaferese?

T. Netelenbos


Een ander zicht: het Bing-Neel-syndroom

T.A.M. Claushuis, M.J. Cruijsen, M.R. Nijziel


Vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten: veiligheid of schijnzekerheid?

H.M. Garcia Garrido, A. Vollaard, A. Goorhuis


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

L. Oudijk, P.J. Westenend, L.A. Noorduijn, M.D. Levin