Home » Tijdschriftartikelen » Overzichtsartikelen » Vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten: veiligheid of schijnzekerheid?

Vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten: veiligheid of schijnzekerheid?

Door:
drs. H.M. Garcia Garrido
drs. H.M. Garcia Garrido

arts-onderzoeker, Tropencentrum, afdeling Infectieziekten, Divisie Inwendige Geneeskunde, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam,
locatie AMC

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. A. Vollaard
dr. A. Vollaard

internist-infectioloog, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), RIVM

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. A. Goorhuis
dr. A. Goorhuis

internist-infectioloog, Tropencentrum, afdeling
Infectieziekten, Divisie Inwendige Geneeskunde, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, locatie AMC

Meer informatie en artikelen van deze auteur

SAMENVATTING

Immuungecompromitteerde patiënten, waaronder patiënten die immuunsuppressiva gebruiken voor een inflammatoire ziekte of orgaantransplantatie, HIV-patiënten en patiënten met een hematologische maligniteit hebben doorgaans een verhoogd infectierisico. Een deel van deze infecties is te voorkomen door middel van vaccinatie. Levend verzwakte vaccins zijn echter meestal gecontra-indiceerd en de immuunrespons op geïnactiveerde vaccins is bij immuungecompromitteerden verminderd. Toch wordt vaccinatie zinvol geacht en aanbevolen in internationale richtlijnen. Influenzavaccinatie is geïndiceerd bij alle immuungecompromitteerde patiënten wegens een ernstiger verloop en hoger risico op complicaties. Pneumokokkenvaccinatie met het conjugaatvaccin (Prevenar13®) gevolgd door het polysacharide vaccin (Pneumovax23®) wordt aanbevolen bij immuungecompromitteerden vanwege een verhoogde incidentie van invasieve pneumokokkenziekte. Bij overige vaccins, zoals reizigers- en hepatitis B-vaccins, moet op basis van individuele risicofactoren het nut van vaccinatie worden overwogen. Klinische onderzoeken die de effectiviteit van vaccinaties onderzoeken in de immuungecompromitteerde populatie zijn schaars, maar een goede serologische respons op vaccinatie is uitgebreid beschreven. Het is van groot belang dat behandelaars van immuungecompromitteerde patiënten, bij voorkeur vóór het starten met immuunsuppressieve behandeling, nadenken over de vaccinatiestatus van de patiënt, zodat tijdig een adequaat vaccinatietraject kan worden gestart. Overkoepelende vaccinatierichtlijnen zijn hierbij noodzakelijk. (NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:401–9)
Om het volledige artikel te kunnen lezen, heeft u de volgende mogelijkheden:


* (dit is alleen mogelijk voor Medisch Specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist met BIG nr. met voorschrijfbevoegdheid werkzaam binnen de hematologie in Nederland)

Koop nu voor €1,80 Inclusief 21% BTW
Deze PDF is eigendom van NTvH uitgegeven door Ariez B.V. en mag niet elders worden gepubliceerd of gebruikt.
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.