SAMENVATTING

Het HOVON 144-PREBEN-onderzoek is een fase 1/2-onderzoek voor patiënten met een recidief agressief B- of T-cellymfoom die ongeschikt zijn voor of een recidief hebben na autologe stamceltransplantatie. De behandeling bestaat uit zes kuren combinatiechemotherapie met het PREBEN-regime, bestaande uit pixantron, etoposide en bendamustine, in combinatie met rituximab voor CD20-positieve B-cellymfomen. Tijdens het fase 1-deel werd de maximum getolereerde dosis vastgesteld van de combinatie. Het onderzoek bevindt zich nu in het fase 2-deel. De primaire doelen van het onderzoek zijn om het aantal objectieve responsen en de progressievrije overleving te vergroten.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:415–8)