Jaargang 16, Nummer 5, Juli 2019

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Achtergronden bij de richtlijn Primaire Myelofibrose 2019

P.A.W. te Boekhorst, N.P.M. Schaap, M.J. Wondergem, S. Kersting, R.A.P. Raymakers


CASUÏSTIEK

Foutief verlaagde hemoglobine-A1cwaarde bij een bariatrische patiënt door een zeldzame hemoglobinevariant: hemoglobine-J-Baltimore

N. Geerts, S.L.M. van Loon, C.L. Harteveld, D. van de Kerkhof


Anafylaxie op bloedtransfusie: een zeldzame complicatie van IgA-deficiëntie

B. van Erven, M.C.J. Bosman, P.H.M. Kuijper, L.W. Tick, L. Nieuwenhuizen


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

G. Choi, E.S. Kuiper, P.A. Kramer