Jaargang 16, Nummer 4, Mei 2019

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

De (on)zin van preoperatief screenen naar bloedingsziekten

M.J.A. Vries, F.C.J.I. Heubel-Moenen, Y.M. Henskens, E.A.M. Beckers


Rodebloedcel-allo-immunisatie: vóórkomen en voorkomen

D. Evers, J.G. van der Bom, M. de Haas, R.A. Middelburg, J.J. Zwaginga


Het genetische landschap van diffuus grootcellig B-cellymfoom

M.G.M. Roemer, B. Ylstra, D. de Jong, M.E.D. Chamuleau


Richtlijnen

Achtergronden bij de richtlijn Essentiële trombocytemie 2019

P.A.W. te Boekhorst, S. Kersting, N.P.M. Schaap, M.J. Wondergem, R.A.P. Raymakers


CASUÏSTIEK

Van verdenking arteriitis temporalis naar hemofagocyterende lymfohistiocytose bij maagcarcinoom

W.E.M. van Dijk, E.J. van Dijk, A. Jamnitski, H.M. Lokhorst


Acute promyelocytenleukemie (APL): een diagnose met verschillende gezichten

K. Meijer, A.M.L. Peek, B. Roerig, E. van den Berg, E. Ammatuma, G.A. Huls, A.B. Mulder, E. van Mirre


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

I.S. Tilma, H. Shirango, C. Siemes, P.A.F. Geerts, J.B. de Kok