Jaargang 16, Nummer 3, April 2019

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Smaak en reuk bij behandeling met chemotherapie

S. van Oort, J. Manenschijn, J.W.B. Groot, S. Boesveldt, H.S. Brand, O. Visser, C. de Graaf, P.A. Kramer


Moleculaire minimale-restziektedetectie bij acute myeloïde leukemie

T. Grob, M. Jongen-Lavrencic, B. Löwenberg, P.J.M. Valk


Erfelijke bloedingsneigingen met granule-defecten veroorzaakt door transcriptiefactormutaties

R. van Oorschot, M.G.J.M. van Bergen, B. van der Reijden


Richtlijnen

Achtergronden bij de polycythemia vera (PV)-richtlijn 2019

P.A.W. te Boekhorst, S. Kersting, N.P.M. Schaap, M.J. Wondergem, R.A.P. Raymakers


CASUÏSTIEK

Couperen van dabigatran met idarucizumab bij patiënten met acute nierinsufficiëntie: alertheid geboden

S.N. Duim, M.J.M. de Vreede, D. van de Kerkhof, R.J. Verheul, G.A.E. Ponjee


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

Y. Sandberg, C.C.B. Kockerols, M.A. den Bakker, O. Toryal