Samenvatting

Op 5 juni 2018 promoveerde Ga-Lai M. Chong aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift, getiteld ‘Invasieve aspergillose in klinische hematologie’ onder begeleiding van promotoren prof. dr. A. Verbon en prof. dr. J.J. Cornelissen, en copromotor dr. B.J.A. Rijnders. De belangrijkste bevindingen uit haar proefschrift zijn hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:142–4)