Jaargang 13, Nummer 8, December 2016

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Behandeling CLL: tijd voor nieuwe menukaarten!

A. Janssens


Richtlijn ‘Chronische Lymfatische Leukemie’

S. Kersting, M. van Gelder, M.D. Levin, R. Mous, W.E.F.M. Posthuma, H.M. van der Straaten, A.P. Kater


OVERZICHTSARTIKELEN

Allogene hematopoëtische stamceltransplantatie als behandeling van hemoglobinopathieën

E. Nur, E.P. Buddingh, F.J. Smiers


Congenitale trombocytopathie: huidige diagnostiek en toekomstperspectief

M.W. Blaauwgeers, I. van Asten, A. Huisman, R.T. Urbanus, R.E.G. Schutgens


CASUÏSTIEK

Ernstige aplastische anemie bij eosinofiele fasciitis

J. Rozenberg, C.J.M. Halkes, L.C.J. te Boome


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

H.C.T. van Zaanen


TRENDS IN TRIALS

Fase 1/2-studies bij non-hodgkinlymfomen, hodgkinlymfoom en chronische lymfatische leukemie

A. Hagenbeek, M.E.D. Chamuleau, G.W. van Imhoff, M.J. Kersten


PROEFSCHRIFTBESPREKING

MicroRNA's bij acute myeloïde leukemie: evolutie van diagnose naar therapie

D.C. de Leeuw, L. Smit, G.J. Ossenkoppele