Jaargang 14, Nummer 1, Januari 2017

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Nieuwe Nederlandse richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’: consequenties voor de hematologische praktijk

K. Meijer, M.J.H.A. Kruip, E. Coppens, P.W. Kamphuisen, F.W.G. Leebeek, S. Middeldorp, R. Vink, H.V. Huisman


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

E.M. van der Zwan-van Beek