Jaargang 20, Nummer 4, Juni 2023

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Op het goede spoor? Dilemma’s rondom de inzet van palliatieve zorg bij hematologische patiënten

C. Ootjers, E. de Nijs


Verbetering van de diagnostiek en behandeling van personen met een onverklaarde bloedingsneiging in Nederland

A.L.L. Monard, C.M.A. Mussert, Y.M.C. Henskens, M.J.H.A. Kruip, R.E.G. Schutgens, S. Schols, K.J. Fijnvandraat, K. Meijer, P.L. den Exter, L. Nieuwenhuizen, I. van Moort, M. van den Biggelaar, T.T. van Duijl, M.H. Cnossen, F.C.J.I. Heubel-Moenen


Preventie en behandeling van cytomegalovirusinfecties bij immuungecompromitteerde patiënten

T. Mulder, L.G.M. Daenen, A.D. van Zuilen, F.M. Verduyn Lunel, M.A. de Witte, A.H.W. Bruns, M.P.M. Hensgens


TRENDS IN TRIALS

Vergelijking van in-het-ziekenhuis-geproduceerde CAR-T-cellen met commerciële CAR-T-cellen bij patiënten met recidief/refractair grootcellig B-cellymfoom

T. van Meerten, S. van Dorp, M. van der Poel, J. Vermaat, M. Jak, I. Kuipers, M.J. Kersten, P. Mutsaers


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

S.E. Luijnenburg, E.J. Huisman, K.J. Gussinklo, A. Simons, B.W. van Paassen


Uw diagnose?

A.P. Bavinck, R.J.H.M. Verheggen, W.J.F.M. van der Velden, I.C.A. Munnix