Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 47-jarige vrouw wordt door de huisarts verwezen naar de Spoedeisende Hulp vanwege vermoeidheid en een microcytaire anemie (MCV 76 fl (80–100)). Zij is bekend met de ziekte van Crohn waarvoor ze wordt behandeld met azathioprine (150 mg per dag). De patiënte blijkt zich te hebben onttrokken aan controles van de MDL-arts, waardoor het bloedbeeld vijf jaar niet is gecontroleerd.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:180–2)