Jaargang 9, Nummer 7, Oktober 2012

Inhoudsopgave

Richtlijnen

De gereviseerde Richtlijn Bloedtransfusie 2011

F.J.L.M. Haas, R.R.P. de Vries


CASUÏSTIEK

Norovirusinfectie: ook zo onschuldig bij immuungecompromitteerde patiënten?

D.R. Dijk, E.S.J.M. de Bont, E.H. Schölvinck


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

P.A. Kramer, J.J.C.M. van de Leur, J.M.M. Rondeel, J.L.L.M. Coenen


PROEFSCHRIFTBESPREKING

Trombo-elastografie

W.W.H. Roeloffzen