Jaargang 9, Nummer 8, December 2012

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Richtlijnen behandeling multipel myeloom 2012

S. Zweegman, H.M. Lokhorst, M.D. Levin, E. de Waal, G.M.J. Bos, M.J. Kersten, P.F. Ypma, S.K. Klein, M.C. Minnema, P. Sonneveld


OVERZICHTSARTIKELEN

Geriatrisch assessment bij oudere patiënten met kanker

M.W.M. van der Poel, H.C. Schouten


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

M.B. van 't Veer, M.A. Scott