Samenvatting

De CBO-richtlijn ‘Bloedtransfusie 2011’ is, na een grondige herziening van de richtlijn 2004, door alle betrokken wetenschappelijke verenigingen geautoriseerd. Zij is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de transfusie van kort houdbare bloedproducten. De belangrijkste vernieuwingen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn: aparte paragrafen over transfusiebeleid voor kinderen c.q. neonaten, verpleegkundige aspecten, kwaliteitsindicatoren en een kosteneffectiviteitsanalyse van alternatieven voor bloedtransfusie. Naast de richtlijn zelf, die alleen als pdf-bestand beschikbaar is, is er ook een ‘Transfusiegids’ voor clinici en verpleegkundigen gemaakt met de belangrijkste punten uit de richtlijn, zowel als pdfbestand als in een zakboekje.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:259–62)