Jaargang 20, Nummer 2, Maart 2023

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Klonale hematopoëse als pre-maligne en pro-inflammatoire aandoening

J.B. Salzbrunn, I.A. van Zeventer, A.O. de Graaf, J.H. Jansen, G.A. Huls


Immuuntrombocytopenie: meer dan een trombocytengetal

W.E.M. van Dijk, K.P.M. van Galen, R.T. Urbanus, R.E.G. Schutgens


CASUÏSTIEK

Een acute promyelocytenleukemie ongevoelig voor all-transretinoïnezuur

D.A.R. Castelijn, G. Sijm, B. Venniker-Punt, P.J. Poddighe, M.J. Wondergem


Diffuus grootcellig B-cellymfoompresentatie als primaire cardiale tumor

I.C.M. Hoogslag, S.C. van Es, L. Hardi, A. Lorsheyd


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

N.A. de Jonge, J.W. Schipper-Blokzijl


Uw diagnose?

L.E.M. Eurelings, M.D. Levin, R. Rodenburg, J. Kortleve, E. de Jongh