Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 58-jarige Surinaamse vrouw met in de voorgeschiedenis een post-mortale niertransplantatie bij diabetische nefropathie presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van koorts, bradyfrenie, hoofdpijn en pijn achter beide ogen, fotofobie en gegeneraliseerde hyperalgesie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:80–1)