Jaargang 12, Nummer 1, Januari 2015

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Het mantelcellymfoom: een ziekte met een toekomst

J.C. Kluin-Nelemans, J.K. Doorduijn


Diagnostiek, screening en behandeling van primaire en secundaire hemochromatose

Y.M. Bilgin, A.W. Rijneveld, P.A.W. te Boekhorst


Profylactische trombocytentransfusie: nuttig en wanneer?

A.L. Kreuger, P.F. Ypma, J.L.H. Kerkhoffs


CASUÏSTIEK

IgG4-gerelateerde ziekte

S. Altenburg-van der Velden, W.K. Lam-Tse, K. van Bilsen, E.J. Libourel


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

A.C. van der Spek, R.K. Schindhelm, W.A.T. Slieker, M.M. van Santen, N.G. Breeuwsma


PROEFSCHRIFTBESPREKING

Vruchtbaarheid na behandeling voor hodgkinlymfoom

M.A.E. van der Kaaij