Jaargang 11, Nummer 8, December 2014

Inhoudsopgave

Therapie

Vancomycine hoger doseren bij hemato-oncologische patiënten?

J.L.W. Pot, S.K. Klein, M.M. Malingré


TRENDS IN TRIALS

De nieuwe AML-studie voor volwassenen tot 66 jaar (HO132)

B. Löwenberg, G.J. Ossenkoppele


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

N.L. Assman, J. Leuvenink, J.F.M. Pruijt


OVERZICHTSARTIKELEN

Autologe stamceltransplantatie bij ouderen (65+) met multipel myeloom: veilig en effectief

J.P. van Kuijk, J.S. Vermaat, A.M. Reitsma, O. de Weerdt, H.R. Koene


De consequenties van de genetische variatie van het diffuus grootcellig B-cellymfoom voor het klinische beleid

M.E.D. Chamuleau, D. de Jong, P.M. Kluin, P.J. Lugtenburg, M.J. Kersten, J.H. Veelken, G.W. van Imhoff