Jaargang 9, Nummer 1, Januari 2012

Inhoudsopgave

DE KUNST VAN HET KIJKEN

De verwisselde flowcytometrieplaatjes

P.A. Kramer, J.J.C.M. van de Leur, F.W.M.B. Preijers


CASUÏSTIEK

T-lymfoblastair lymfoom zich presenterend als primair renaal lymfoom met acute nierinsufficiëntie

A.J. Kwakernaak, M.D. Hazenberg, J.J.T.H. Roelofs, C.J.M. van Noesel, M.H.J. van Oers, A. van Tellingen