Jaargang 19, Nummer 7, Oktober 2022

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Diagnostiek en behandeling van mastocytose: toelichting op de richtlijn van 2022

M.A.W. Hermans, W. Irvine, N.J.T. Arends, P. te Boekhorst, P.L.A. van Daele, J. Damman, A. Diepstra, E.J. Huisman, R. Fijnheer, F. Heubels-Moenen, A.B. Mulder, M. Oldhoff, S.G.M.A. Pasmans, L.F.R. Span, A.B. Sprikkelman, V.H.J. van der Velden, J.N.G. Oude Elberink


OVERZICHTSARTIKELEN

Protonpompremmers in de behandeling van secundaire hemochromatose bij erfelijke bloedarmoedes: een fase III placebogecontroleerde gerandomiseerde ‘cross-over’ klinische studie

A. van Vuren, J.L.H. Kerkhoffs, S. Schols, A. Rijneveld, E. Nur, D. Peereboom, Y. Gandon, P. Welsing, R. van Wijk, R. Schutgens, W. van Solinge, J. Marx, T. Leiner, B. Biemond, E. van Beers


Monitoring van hemofiliebehandeling: de juiste laboratoriumtest voor elk middel

S.R. Rijpma, S.E.M. Schols, F.C.J.I. Heubel-Moenen, L. Nieuwenhuizen, A.K. Stroobants, M.P.M. de Maat, P.H. Kuijper, Y.M.C. Henskens, D. Meijer


CASUÏSTIEK

Irregulaire erytrocytenantistoffen geassocieerd met zeldzaam CHAPLE-syndroom

A.S. Cornelissen, S. van der Marel, P.W. Voorneveld, G. Ponjee, C.C. Folman, J.S. Luken, M. de Haas


Langzaam progressief beenmergfalen als eerste uiting van een -kiembaanmutatie

I.N. Lommerse, P.J.M. Valk, C.J.M. Halkes, L. Hardi, J.H. Veelken, J.M-L. Tjon


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

S.E. Doeleman, H.L. Mooij, G.J. Vrielink, S.M. Smits, W.E. Terpstra


Uw diagnose?

N.F. Dirks, A.C. van der Spek, J.C. Zant