Jaargang 19, Nummer 6, September 2022

Inhoudsopgave

ZORG VAN DE TOEKOMST

Voordelen en knelpunten in thuistoediening van chemo- en immuuntherapie

Y.M. Bilgin, J.F.M. Pruijt, B.M.B. Murphy, K. de Theije, C.H.J. Bekkers, K. van der Heijden


OVERZICHTSARTIKELEN

Gezondheidsuitkomsten van patiënten met hemofilie in Nederland, van 1972 tot 2019

S. Hassan, C. Smit, E.C. van Balen, E.P. Mauser-Bunschoten, L.F.D. van Vulpen, J. Eikenboom, E.A.M. Beckers, L. Hooimeijer, P.F. Ypma, L. Nieuwenhuizen, E. Coppens, S.E.M. Schols, F.W.G. Leebeek, M.H. Driessens, F.R. Rosendaal, J.G. van der Bom, S.C. Gouw


INGEZONDEN BRIEF

Polyneuropathie in de CASSIOPEIA-studie

M. van Gelder


ANTWOORD OP INGEZONDEN BRIEF

C. Fokkema, A. Broijl


CASUÏSTIEK

Coombs-negatieve hemolyse bij een hepatosplenaal T-cellymfoom

R.L. van der Horst, R.L.G. Römers, F. Stifft, R.J.H. Martens, M.P.G. Leers, R.J.W. van Kampen


Trombotische microangiopathie één jaar na allogene stamceltransplantatie

A. Janssen, R.E.G. Schutgens, L.G.M. Daenen


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

A.J. Kwakernaak, S.J. Bernelot Moens, M.L. Hilhorst, S. Florquin, N.C.W.J. van de Donk, J.M.I. Vos