Jaargang 17, Nummer 6, September 2020

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Achtergrond, diagnostiek en behandeling van anthracycline-geïnduceerde cardiotoxiciteit

J.A.M. Kamphuis, F.W. Asselbergs, M. Linschoten, A.J. Teske, A. van Rhenen


Digitale PCR voor bij CML: voorspeller voor behandelingsvrije remissie en andere klinische toepassingen

C.C.B. Kockerols, P.J.M. Valk, M.D. Levin, J.J. Cornelissen, J.J.W.M. Janssen, P.E. Westerweel


APP-BESPREKING

De HematologyApp

J.J.W.M. Janssen, P.A. Kramer


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

F.M. van der Valk, M.S.G.M. Dekker