Jaargang 15, Nummer 2, Maart 2018

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Matching van de behandeling van graft-versus-hostziekte

M.D. Hazenberg


Huidige mogelijkheden voor behandeling van graft-versus-host-ziekte: een nieuwe richtlijn

L.E. van der Wagen, C.N. de Jong, R. Oostvogels, S.S. Zeerleder, J.H.F. Falkenburg, M.R. de Groot, M. van Gelder, N.P.M. Schaap, E.L. Meijer, A.E.C. Broers, J.H.E. Kuball, J.J. Cornelissen


OVERZICHTSARTIKELEN

Nieuwe ontwikkelingen voor patiënten met geavanceerde systemische mastocytose

J.C. Kluin-Nelemans, L.F.R. Span, J.N.G. Oude Elberink, A.B. Mulder, S. Rosati, B. van Anrooij, G.A. Huls


Gentherapie voor hemofilie

F.W.G. Leebeek


TRENDS IN TRIALS

HOVON 141: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 2-studie omtrent ibrutinib en venetoclax bij fitte en niet-fitte patiënten met een creatinineklaring ≥30 ml/min en recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) met of zonder TP53-afwijkingen

L. van der Straten, M.D. Levin, H.P.J. Visser, M.E.D. Chamuleau, E. van der Spek, M. van der Klift, W.E.F.M. Posthuma, S. Kersting, M.R. Schaafsma, B.C. Tanis, M. Bellido, E.M.G. Jacob, A. Beeker, J.M.I. Vos, S. de Jonge-Peeters, J.K. Doorduijn, M.B.L. Leys, R.J.W. van Kampen, G.J. Veldhuis, J. Droogendijk, I. Ludwig, R. Mous, K.G. van der Hem, E.C. Dompeling, A.P. Kater


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

N. Wlazlo, K.J. Gussinklo