SAMENVATTING

Ifosfamide is een alkylerend oncolyticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van meerdere soorten solide tumoren en lymfomen, waaronder het hoogrisico-Burkitt-lymfoom. Een veel voorkomende en potentieel gevaarlijke bijwerking van ifosfamide is encefalopathie. Ongeveer 10 tot 30% van de patiënten ontwikkelt neurotoxiciteit als gevolg van ifosfamide. Methyleenblauw is mogelijk een essentieel onderdeel van de behandeling en zou tevens een profylactische werking kunnen hebben. Meer onderzoek is nodig voor het vaststellen van de optimale behandeling van deze frequent voorkomende en ernstige bijwerking van ifosfamide.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:82–6)