Articles

Het syndroom van Sweet bij een onderliggende hematologische maligniteit

NTVH - 2019, nummer 1, january 2019

drs. C.F.V. de Leeuw , dr. S. Lugthart

SAMENVATTING

Het syndroom van Sweet, ook wel acute febriele neutrofiele dermatose genoemd, is geassocieerd met hematologische maligniteiten, met name acute myeloïde leukemie. Het is een relatief weinig frequent voorkomend fenomeen met onbekende pathogenese, waarbij patiënten een typisch huidbeeld ontwikkelen met een infiltraat van neutrofielen in de dermis. Patiënten kunnen hierbij ernstig ziek zijn. Een goede behandeling is voorhanden. De gouden standaard is systemische toediening van corticosteroïden. Indien corticosteroïden gecontra-indiceerd zijn, kan kaliumjodide of colchicine worden gegeven. Adequate behandeling resulteert doorgaans in snelle remissie van dit potentieel gevaarlijke syndroom.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:39–43)

Lees verder

Behandeling en profylaxe met methyleenblauw bij ifosfamide-geïnduceerde encefalopathie

NTVH - 2018, nummer 2, march 2018

drs. C.F.V. de Leeuw , dr. S. Lugthart

SAMENVATTING

Ifosfamide is een alkylerend oncolyticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van meerdere soorten solide tumoren en lymfomen, waaronder het hoogrisico-Burkitt-lymfoom. Een veel voorkomende en potentieel gevaarlijke bijwerking van ifosfamide is encefalopathie. Ongeveer 10 tot 30% van de patiënten ontwikkelt neurotoxiciteit als gevolg van ifosfamide. Methyleenblauw is mogelijk een essentieel onderdeel van de behandeling en zou tevens een profylactische werking kunnen hebben. Meer onderzoek is nodig voor het vaststellen van de optimale behandeling van deze frequent voorkomende en ernstige bijwerking van ifosfamide.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:82–6)

Lees verder