Jaargang 11, Nummer 4, Juni 2014

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

PICC's in de hematologische praktijk

B.J. Biemond


Incidentie van infectie en trombose bij ‘peripherally inserted central catheters’ (PICC's) bij hemato-oncologische patiënten: een retrospectief onderzoek

S. Gadiot, J.T. van der Bruggen, A.J.H. van Boxtel, R.A.P. Raymakers


Klinische betekenis van een subsegmentale longembolie

P.L. den Exter, J. van Es, F.A. Klok, L.J.M. Kroft, M.J.H.A. Kruip, P.W. Kamphuisen, H.R. Büller, H.V. Huisman


Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van hemofilie

M.L. Donker, R.E.G. Schutgens, H.J.C. Eikenboom


Fertiliteitspreservatie bij patiënten met een hematologische maligniteit

T. Dahhan, P.S.I. van Tongeren, B.J. Biemond, S.K. Klein, S. Repping, M. Goddijn, M.D. Hazenberg


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

E. de Jongh, M.J. Wondergem, A.H. Loonen