Jaargang 19, Nummer 3, April 2022

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Polyneuropathie in de CASSIOPEIA-studie

C. Fokkema, P. Moreau, B. van der Holt, J. Lambert, M. van Duin, R. Wester, J.L.M. Jongen, P.A. van Doorn, S. Godet, G. Jie, O. Fitoussi, M. Delforge, A. Keita-Manta, O. Luycx, T. Cupedo, N.W.C.J. van de Donk, S. Zweegman, J.T. Vermeulen, P. Sonneveld, A. Broijl


Inzichten in aangeboren trombocytenstoornissen verkregen uit de Trombocytopathie in Nederland (TiN)-studie

M. Zivkovic, I.C.L. Kremer Hovinga, M.W. Blaauwgeers, M.J.H.A. Kruip, E.A.M. Beckers, E. Coppens, J. Eikenboom, K.P.M. van Galen, R.Y.J. Tamminga, M.H. Cnossen, E.J. Huisman, R.T. Urbanus, R.E.G. Schutgens


CASUÏSTIEK

Vertraagde hemolytische transfusiereactie bij sikkelcelpatiënten

M. Bosch, M. de Haas, A.H.E. Herbers, S.E.M. Schols, B.J. Biemond


Emicizumab bij verworven hemofilie A: een overbrugging tot immunologische remissie?

K. van der Zwet, E.J. van Beers, R.E.G. Schutgens, K. Fischer, L.F.D. van Vulpen


TRENDS IN TRIALS

IA-DUET: een superioriteitsstudie naar combinatietherapie met een azole en echinocandine bij invasieve aspergillose

S. Huygens, R. Aerts, N. Blijlevens, A. Schauwvlieghe, J. Maertens, B.J.A. Rijnders


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

Q.A. Dumoulin, M.K. van der Kooij, T. Netelenbos