Jaargang 18, Nummer 7, Oktober 2021

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Werkhervatting bij multipel myeloom: resultaten van een kwalitatieve studie

C. Bennink, M. van der Klift, H. Scheurer, P. Sonneveld, S. Duijts


Impact genotypering in de diagnostiek naar ziekte van Von Willebrand

P.L. den Exter, H.J.C. Eikenboom


CASUÏSTIEK

Een patiënt met COVID-19-geassocieerde pancytopenie

M.C.E. van Ruissen, N.W.J. Bulkmans, D. Snijders, B. de Valk


TRENDS IN TRIALS

CLL17/HOVON500: een multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label fase 3-onderzoek waarin ibrutinib als monotherapie wordt vergeleken met venetoclax plus obinutuzumab in een vast aantal kuren en met venetoclax plus ibrutinib in een vast aantal kuren bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie

L. van der Straten, M.D. Levin, H.P.J. Visser, E.J.F.M. de Kruijf, E. van der Spek, M. van der Klift, W.E.F.M. Posthuma, D.E. Issa, E.R. van Bladel, J. Schreurs, H.M. van der Straaten, E.M.G. Jacobs, M. Hoogendoorn, L. Hardi, H.R. Koene, M. Oosterveld, Y. Sandberg, N. Durdu-Rayman, R. van der Griend, K. Kleinen, I. Verpoorte, L. Laterveer, S. Kersting, G.D. te Raa, R. Mous, A.P. Kater


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

J.J.B.C. van Beers, M. van Gelder, N.C.J. de Wit


Het kwartet, deel 3

P.A. Kramer, J.L.H. Kerkhoffs, J.J.W.M. Janssen