Home » Journal nummers » Jaargang 14, Special, April 2017

Inhoudsopgave Jaargang 14, Special, April 2017

Special

Sessie: HOVON educational chronische lymfatische leukemie
Tetraspanin CD37 beschermt tegen het ontstaan van B-cellymfomen
Prognostische factoren voor een goede uitkomst van een allogene stamceltransplantatie bij jonge patiënten met chronische lymfatische leukemie
Chemo-immuuntherapie bij chronische lymfatische leukemie in de dagelijkse praktijk
Fenotype en functionaliteit van natural killer-cellen bij chronische lymfatische leukemie
Verstoord T-celmetabolisme bij patiënten met chronische lymfatische leukemie
SNP-array beter dan FISH-techniek voor detectie chromosoomafwijkingen
Zonder FOXO geen effect van AKT-remmers bij multipel myeloom
Versterken van antilichaam-afhankelijke NK-celgemedieerde cytotoxiciteit bij multipel myeloom
Aangepaste behandeling bij oudere multipel myeloompatiënten: HOVON 123-studie
Educational multipel myeloom
Eerstelijnsbehandeling lymfoom anno 2016 – Ontwikkelingen in de eerstelijnsbehandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom
Nieuwe ontwikkelingen bij de eerstelijnsbehandeling van hodgkinlymfoom
Behoud van fertiliteit bij behandeling van kanker
Prognostische markers eerstelijnsbehandeling folliculair lymfoom
Autonoom, antigeen-onafhankelijk B-celreceptorsignaal als drijvende kracht in non-GCB diffuus grootcellig B-cellymfoom
18FDG-PET niet geschikt om MYC-status bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom te bepalen
Lymfoomcellen presenteren B-celreceptor neo-epitopen in HLA-klasse I
T-celreceptoren met hoge affiniteit voor maligne B-cellen
HHV8-negatief effusie-gebaseerd lymfoom is een aparte pathologische entiteit
WEE1 als potentieel doelwit in DLBCL
Betere overleving bij primair centraal-zenuwstelsellymfoom
Kwaliteit van leven-metingen belangrijk voor lymfoompatiënten
De Transplant BRaVE-studie: fase I resultaten
9p24.1 kopie-aantal bepaalt gevoeligheid voor immuuntherapie
Plasma vesicle microRNA als biomarker bij hodgkinlymfoom
TARC als predictieve biomarker voor het hodgkinlymfoom
De functionele betekenis van een SNP in TCF-3 bij hodgkinlymfoom
Swammerdamprijs 2017
Laptopsessies
Toekomst behandeling acute myeloïde leukemie
De metabole poortwachters in B-celtumoren
Implicaties nieuwe richtlijn antitrombotisch beleid
Innovatie in stolling – Gentherapie bij hemofilie
Innovatie in stolling – Nieuwe behandeltargets en -concepten in stolling
Innovatie in stolling – Nieuwe ontwikkelingen bij TTP
‘How do I treat?’ – Bèta-thalassemie intermedia
‘How do I treat?’ – Rodebloedceltransfusies
Nederlandse toppublicaties – Fenotypische en genotypische karakterisering van Nederlandse IRIDA-patiënten
Nederlandse toppublicaties – Thuisbehandeling van patiënten met longembolie; de Hestia-beslisregels
Nederlandse toppublicaties – De rol van mesenchymale cellen bij het ontstaan van leukemie
Nieuwe behandelopties bij R/R Multipel Myeloom
De houdbaarheid van bloedplaatjesconcentraat
Von Willebrand type 2M: fenotype en genotype
Vrij ijzer en de vorming van extracellulaire DNA-draden bij sikkelcelanemie
Antioxidant tegen pijn bij sikkelcelziekte: de NAC-studie
Antilichamen tegen trombocyten en (non)respons op rituximab bij immuuntrombocytopenie
Validatie van ‘EUTOS long-term survival score’ (ELTS) bij chronische myeloïde leukemie
ATGAM-therapie bij patiënten met aplastische anemie
Stappen naar ‘personalized medicine’ bij de behandeling van myeloproliferatieve neoplasmen
De immuungecompromitteerde reiziger

Aanbevolen

Namens de NTVH-literatuurcommissie: D. Claushuis, B. van Erven, T. Grob, E. Hesius, B. Batman, T. Flinsenberg en M. Bosch, deze editie m.m.v hema… Lees verder »

Evenementen

september

Geen evenementen

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.