Jaargang 14, Special, April 2017

Inhoudsopgave

Special

Stappen naar ‘personalized medicine’ bij de behandeling van myeloproliferatieve neoplasmen

C. Harrison


Nieuwe behandelopties bij R/R Multipel Myeloom

I.S. Nijhof


TARC als predictieve biomarker voor het hodgkinlymfoom

W.J. Plattel


De functionele betekenis van een SNP in TCF-3 bij hodgkinlymfoom

R. Veenstra


Laptopsessies

T. Netelenbos, K.A.E. Braspenning, N.M.A. Blijlevens


Toekomst behandeling acute myeloïde leukemie

M. Jongen-Lavrencic, G.A. Huls, J.H. Jansen


De metabole poortwachters in B-celtumoren

M. Müschen


Plasma vesicle microRNA als biomarker bij hodgkinlymfoom

E. Drees


De immuungecompromitteerde reiziger

B. Goorhuis


Behoud van fertiliteit bij behandeling van kanker

N. Lambalk


Tetraspanin CD37 beschermt tegen het ontstaan van B-cellymfomen

A. van Spriel


Prognostische factoren voor een goede uitkomst van een allogene stamceltransplantatie bij jonge patiënten met chronische lymfatische leukemie

M. van Gelder


Chemo-immuuntherapie bij chronische lymfatische leukemie in de dagelijkse praktijk

L. van der Straten


Fenotype en functionaliteit van natural killer-cellen bij chronische lymfatische leukemie

T. Hofland


Verstoord T-celmetabolisme bij patiënten met chronische lymfatische leukemie

A. van Bruggen


SNP-array beter dan FISH-techniek voor detectie chromosoomafwijkingen

P.J. Poddinghe


Zonder FOXO geen effect van AKT-remmers bij multipel myeloom

T. Bloedjes


Versterken van antilichaam-afhankelijke NK-celgemedieerde cytotoxiciteit bij multipel myeloom

L. Holthof


Aangepaste behandeling bij oudere multipel myeloompatiënten: HOVON 123-studie

S. Zweegman


Educational multipel myeloom

M.D. Levin


Eerstelijnsbehandeling lymfoom anno 2016 - Ontwikkelingen in de eerstelijnsbehandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom

P.J. Lugtenburg


Nieuwe ontwikkelingen bij de eerstelijnsbehandeling van hodgkinlymfoom

J.M. Zijlstra


Sessie: HOVON educational chronische lymfatische leukemie

A.P. Kater


Prognostische markers eerstelijnsbehandeling folliculair lymfoom

W. Stevens


Autonoom, antigeen-onafhankelijk B-celreceptorsignaal als drijvende kracht in non-GCB diffuus grootcellig B-cellymfoom

M. Koning


18FDG-PET niet geschikt om MYC-status bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom te bepalen

M. Hovingh


Lymfoomcellen presenteren B-celreceptor neo-epitopen in HLA-klasse I

K. van Bergen


T-celreceptoren met hoge affiniteit voor maligne B-cellen

M. Meeuwen


HHV8-negatief effusie-gebaseerd lymfoom is een aparte pathologische entiteit

M. Mendeville


WEE1 als potentieel doelwit in DLBCL

M. de Jong


Betere overleving bij primair centraal-zenuwstelsellymfoom

A.G. Dinmohamed


Kwaliteit van leven-metingen belangrijk voor lymfoompatiënten

S. Oerlemans


De Transplant BRaVE-studie: fase I resultaten

M.J. Kersten


9p24.1 kopie-aantal bepaalt gevoeligheid voor immuuntherapie

M.G.M. Roemer