OVERZICHTSARTIKELEN

De econoom en de hematoloog: kosten, effecten en verantwoorde toegang tot zorg

NTVH - 2017, nummer 6, september 2017

prof. dr. C.A. Uyl-de Groot , dr. H.M. Blommestein , prof. dr. S. Zweegman

SAMENVATTING

De kosten voor geneeskundige zorg zijn de laatste jaren niet alleen in absolute zin, maar ook ten opzichte van het bruto nationaal product gestegen. Derhalve zijn keuzes in de zorg in toenemende mate noodzakelijk. Zo moeten patiënten bijvoorbeeld regelmatig een afweging maken tussen geneesmiddelen met en zonder eigen betaling, moeten ziekenhuizen of afdelingen bepalen of ze een nieuwe technologie wel of niet kunnen aanschaffen en moet de minister beslissen of een nieuwe behandeling wel of niet kan worden vergoed. Deze keuzes kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de toegang tot geneeskundige zorg. Keuzes zouden om die reden systematisch, op transparante en verantwoorde wijze moeten worden gemaakt. Een economische evaluatie, als onderdeel van een ‘health technology assessment’, kan hierbij helpen door de incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER) te berekenen. Aan de hand van enkele casussen uit de klinische praktijk worden in dit artikel de belangrijkste onderdelen van een economische evaluatie toegelicht. Deze evaluaties helpen keuzes verantwoord en transparant te nemen en dragen hierdoor bij aan een effectieve en kosteneffectieve gezondheidszorg.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:273–81)

Lees verder

FLT3-kinaseremmers bij de behandeling van acute myeloïde leukemie

NTVH - 2017, nummer 6, september 2017

prof. dr. G.J. Ossenkoppele , drs. M.L. Donker

SAMENVATTING

Interne tandemduplicatie (ITD)-mutaties van het FLT3-juxtamembraandomein (FLT3-ITD) zijn een van de meest frequent voorkomende moleculaire afwijkingen bij patiënten met een de novo acute myeloïde leukemie (AML) en zijn geassocieerd met een zeer slechte prognose. Diverse FLT3-remmers zijn onderzocht in klinische studies, waaronder sunitinib, tandutinib, sorafenib, midostaurin, lestaurtinib, en de nieuwere FLT3-remmers quizartinib, crenolanib en gilteritinib. Monotherapie met niet-selectieve FLT3-remmers liet voorbijgaande responsen zien; echter in combinatie met chemotherapie of hypomethylerende therapie worden er, indien adequate FLT3-remming wordt bereikt, veelbelovende resultaten beschreven. Selectievere FLT3-remmers zijn mogelijk krachtiger en hebben ook de potentie actief te zijn als er resistentie is opgetreden, met daarnaast minder ‘off-target’-effecten. Onderhoudsbehandeling na een allogene stamceltransplantatie lijkt veelbelovend.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:266–72)

Lees verder

Eerste evaluatie decentrale afspraken over pomalidomide. Duur en decentraal: quo vadis?

NTVH - 2017, nummer 6, september 2017

dr. G. van den Boom , prof. dr. J.J. Cornelissen , dr. L. Timmers , prof. dr. N.M.A. Blijlevens

SAMENVATTING

Ruim één jaar na het sluiten van een decentraal gemaakte landelijke afspraak tussen behandelaars, zorgverzekeraars en de fabrikant van pomalidomide voor multipel myeloom laat zien dat hematologen richtlijnconform voorschrijven, dat monitoring door het IKNL mogelijk is gedurende het behandeljaar en dat een eerste stap is gezet in een duurzame inrichting van gepast gebruik.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:260–4)

Lees verder

‘Checkpoint’-remmers voor de behandeling van hodgkin- en non-hodgkinlymfomen

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

dr. D.M. Heijink , dr. M.D. Hazenberg

SAMENVATTING

‘Checkpoint’-remmers vormen een nieuwe, veelbelovende strategie voor de behandeling van lymfomen. Lymfoomcellen worden zonder interventie vaak niet geëradiceerd door het immuunsysteem vanwege de activatie van zogenoemde ‘immune checkpoints’. De werking van deze ‘checkpoints’, hun farmacotherapeutische remmers en het effect van remming van deze eiwitten in de klinische setting wordt besproken voor patiënten met hodgkin- en non-hodgkinlymfoom.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:226–32)

Lees verder

De drumstick

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

dr. E.H.A.M. Elsenberg , dr. R.K. Schindhelm

SAMENVATTING

De drumstick is een verschijnsel binnen de hematologische morfologie. Het is een ronde structuur van ongeveer 1,5 µm die door een fijne streng verbonden is aan het distale kernsegment van de neutrofiele granulocyt en bestaat uit materiaal van het geïnactiveerde X-chromosoom. Bij vrouwen wordt de drumstick in ongeveer 1–8% van de neutrofiele granulocyten gezien. Bij mannen kunnen andere kernaanhangsels worden gezien, maar deze hebben in het algemeen niet de klassieke drumstick-morfologie en bestaan voornamelijk uit materiaal van het Y-chromosoom. De drumstick is daarmee een morfologisch kenmerk waarmee op basis van een bloeduitstrijkje het geslacht kan worden vastgesteld. Ondanks het feit dat dit morfologische kenmerk meer dan 50 jaar geleden is beschreven, is het mechanisme van de vorming van de drumstick en de relatie tot segmentering van de kern van de neutrofiele granulocyt nog niet geheel opgehelderd. Eén hypothese is dat de drumsticks en andere kernaanhangsels ontstaan door mechanische druk van het chromatine tegen de relatief slappe kernenvelop van de kern van de neutrofiele granulocyt. De idee is dat de stevigheid van de kernenvelop afneemt met de mate van segmentering én dat het geïnactiveerde X-chromosoom een stevigere structuur is die deze druk kan bewerkstelligen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:233–7)

Lees verder

Ontwikkelingen in radiotherapeutische technieken voor patiënten met hematologische maligniteiten

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

dr. B.M.P. Aleman

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:238–9)

Lees verder

‘State of the art’ radiotherapeutische technieken voor hematologische maligniteiten

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

prof. dr. B.J. Slotman , dr. F.O.B. Spoelstra , drs. O.W.M. Meijer

SAMENVATTING

Radiotherapie is een belangrijke modaliteit bij de behandeling van hematologische maligniteiten. In een poging de late effecten te reduceren worden tegenwoordig kleinere bestralingsvelden gebruikt en lagere doses voorgeschreven. Moderne radiotherapeutische technieken kunnen daarbij ook een bijdrage leveren aan de reductie van late toxiciteit. In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:240–6)

Lees verder
X