Articles

‘Real world evidence’ van tisa-cel bij ALL en DLBCL

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

dr. W. Nanhoe

Het CAR-T-celproduct tisagenlecleucel (tisa-cel) richt zich op CD19-positieve cellen, zoals bij B-celmaligniteiten. Tisa-cel is geïndiceerd voor pediatrische en jongvolwassen patiënten tot en met de leeftijd van 25 jaar met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na transplantatie, of met een tweede of later recidief van B-cel ALL (R/R ALL).1 Daarnaast is het goedgekeurd voor volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie (R/R DLBCL). Na de goedkeuring door EMA op basis van de klinische registratiestudies wordt er inmiddels in steeds meer ‘real world’-studies bekeken of CAR-T-celtherapie met tisa-cel in de praktijk ook effectief en haalbaar is.

Lees verder

Een groeiend arsenaal aan CAR-T-celproducten voor R/R DLBCL

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

drs. M. Groot , dr. W. Nanhoe

Momenteel zijn er twee CAR-T-celtherapieën geregistreerd voor patiënten met recidief/refractair (R/R) diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL), getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom (PMBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie: tisagenlecleucel (tisa-cel) en axicabtagene ciloleucel (axi-cel).1,2 Voor DLBCL heeft momenteel in Nederland alleen axi-cel een vergoedingsstatus gekregen. Hiernaast is er nog een derde CAR-T-celtherapie onderweg naar registratie: lisocabtagene maraleucel (liso-cel). Hiervan wordt verwacht dat deze halverwege 2021 zal worden geregistreerd voor de behandeling van R/R DLBCL-patiënten na twee eerdere lijnen behandeling.3

 

Lees verder

Crossing the bridge to CAR-T: bridging therapie bij DLBCL

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

dr. W. Nanhoe , drs. M. Groot

CAR T-celtherapie gericht op CD19 is een innovatieve behandeling voor patiënten met recidief/refractair (R/R) diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL). Het autologe anti-CD19 CAR T-celproduct axicabtagene ciloleucel▾ (axi-cel) wordt sinds mei 2020 vergoed uit het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met R/R DLBCL en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom na 2 of meer lijnen systemische therapie.1–4 Tisagenlecleucel▾ is goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met R/R DLBCL na twee of meer lijnen systemische therapie.5,6

Lees verder

Nieuw perspectief voor patiënten met recidief/refractair multipel myeloom

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

dr. M. Dooper , dr. W. Nanhoe

CAR-T-celtherapie kan ook bij de behandeling van multipel myeloom een aanvulling zijn op het bestaande behandelarsenaal. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het vinden van een geschikt doelwit op de myeloomcel voor de CAR-T-cellen om aan te binden. Hier volgt een beknopt overzicht van de mogelijkheden op dit gebied. Verder vertelt prof. dr. Monique Minnema (internist-hematoloog, UMC Utrecht) meer over de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstige implicaties van CAR-T-celtherapie bij multipel myeloom.

Lees verder

Immunogenetica bij CLL

NTVH - 2020, nummer Hematologie Actueel, december 2020

dr. W. Nanhoe

Met de komst van doelgerichte therapieën neemt het belang van moleculaire diagnostiek bij chronisch lymfatische leukemie (CLL)-patiënten toe. Door het identificeren van CLL-subgroepen op basis van moleculaire verschillen kunnen diverse nieuwe behandelopties optimaal worden ingezet, waardoor er bij specifieke patiëntgroepen ook kan worden gekozen voor chemotherapievrije regimes. Prof. dr. Arnon Kater bespreekt de invloed hiervan op de dagelijkse klinische praktijk, terwijl prof. dr. Ton Langerak ingaat op een specifieke subgroep binnen CLL, namelijk subset #2.

Lees verder

Tijdige herkenning essentieel bij de idiopathische ziekte van Castleman

NTVH - 2020, nummer Hematologie Actueel, december 2020

dr. W. Nanhoe

De idiopathische ziekte van Castleman is een zeldzame, progressieve aandoening met hoge mortaliteit. Het stellen van de diagnose is door de zeldzaamheid en weinig kenmerkende symptomen lastig en gebeurt dan ook vaak vertraagd. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met de best passende behandeling is het echter essentieel dat de ziekte tijdig herkend en gediagnosticeerd wordt. Zo kan de kans op orgaanstoornissen en sterfte worden verminderd.

Lees verder

The making of CAR-T-cellen

NTVH - 2020, nummer Hematologie Actueel, december 2020

dr. W. Nanhoe

CAR-T-celtherapie heeft de afgelopen tijd significante vooruitgang geboekt bij de behandeling van verschillende oncologische aandoeningen. Naast deze veelbesproken klinische ontwikkelingen, is echter ook de waarborging van een solide en betrouwbaar productieproces van CAR-T-cellen essentieel. Waar de productie van CAR-T-cellen voorheen enkel plaatsvond in de Verenigde Staten, is er onlangs in Hoofddorp een productiefaciliteit geopend om ook Europese patiënten sneller te kunnen faciliteren. In dit artikel wordt geschetst hoe dit productieproces van CAR-T-cellen tot stand komt.

Lees verder