CAR T-celtherapie gericht op CD19 is een innovatieve behandeling voor patiënten met recidief/refractair (R/R) diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL). Het autologe anti-CD19 CAR T-celproduct axicabtagene ciloleucel▾ (axi-cel) wordt sinds mei 2020 vergoed uit het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met R/R DLBCL en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom na 2 of meer lijnen systemische therapie.1–4 Tisagenlecleucel▾ is goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met R/R DLBCL na twee of meer lijnen systemische therapie.5,6