Het CAR-T-celproduct tisagenlecleucel (tisa-cel) richt zich op CD19-positieve cellen, zoals bij B-celmaligniteiten. Tisa-cel is geïndiceerd voor pediatrische en jongvolwassen patiënten tot en met de leeftijd van 25 jaar met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na transplantatie, of met een tweede of later recidief van B-cel ALL (R/R ALL).1 Daarnaast is het goedgekeurd voor volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie (R/R DLBCL). Na de goedkeuring door EMA op basis van de klinische registratiestudies wordt er inmiddels in steeds meer ‘real world’-studies bekeken of CAR-T-celtherapie met tisa-cel in de praktijk ook effectief en haalbaar is.