Articles

BEHANDELMOGELIJKHEDEN VOOR DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM ANNO 2021

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. W. Nanhoe

Recentelijk is de nieuwe richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Waldenström’s macroglobulinemie (WM) en IgM-gerelateerde ziekten gepubliceerd.1 In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van WM besproken, alsmede de aanbevelingen die in de huidige richtlijn staan.

Lees verder

BEHANDELOPTIES BIJ LENALIDOMIDE-REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. W. Nanhoe , Dr. R. van der Voort

Het ontstaan van lenalidomide-refractaire ziekte is een relevant probleem bij de behandeling van multipel myeloom. Recentelijk klinisch onderzoek bij refractaire patiënten heeft echter geresulteerd in verschillende werkzame combinatie-behandelingen op basis van proteasoomremmers, immuunmodulerende middelen en doelgerichte therapieën tegen CD38. Bovendien maakt de diversiteit van deze behandelingen een gepersonaliseerde benadering mogelijk.

Lees verder

KLONALE EVOLUTIE BIJ ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn , dr. W. Nanhoe

De meeste patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) overlijden als gevolg van ziekteprogressie na een recidief door klonale evolutie op cytogenetisch niveau.1,2 Dat maakt genetische profilering niet alleen essentieel bij het stellen van nieuwe diagnoses, maar ook bij recidiverende of refractaire (R/R) AML. Secundaire resistentie van leukemiecellen ontstaat door de vorming van secundaire mutaties in hetzelfde gen, mutaties in andere genen en/of nieuwe veranderingen in signaalroutes.3–8

Lees verder

DE WONDERE WERELD ACHTER DE NIEUWE RICHTLIJN MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn , dr. W. Nanhoe

Dit jaar is door HOVON een nieuwe richtlijn voor de behandeling van multipel myeloom uitgebracht. Prof. dr. Sonja Zweegman is hematoloog in het Amsterdam UMC en was als vice-voorzitter van de HOVON Myeloom Werkgroep betrokken bij de opstelling van deze richtlijn. Zij bespreekt de belangrijkste overwegingen en wijzigingen voor de dagelijkse praktijk ten opzichte van de eerdere versie van de richtlijn.

Lees verder

MONOKLONALE ANTILICHAMEN VOOR DE BEHANDELING VAN RECIDIEF OF REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. W. Nanhoe

Onlangs zijn er internationale richtlijnen gepubliceerd door de European Society for Medical Oncology (ESMO) en de International Myeloma Working Group (IMWG) met wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor de behandeling van recidief en/of refractair multipel myeloom (RRMM).1,2 Desondanks vormt in de dagelijkse klinische praktijk elke RRMM-patiënt weer een nieuwe uitdaging vanwege de individuele omstandigheden van de betreffende patiënt. Tijdens het derde ESH-symposium ‘How to diagnose and treat multiple myeloma’ in april 2021 werd een door Sanofi georganiseerde sessie besteed aan de inzet van nieuwe regimes gebaseerd op monoklonale antilichamen bij RRMM. In deze sessie lichtte prof. dr. Philippe Moreau (University Hospital Nantes, Frankrijk) de behandelopties bij lenalidomide-refractaire patiënten toe, prof. dr. Kwee Yong (University College London, Verenigd Koninkrijk) ging verder in op de rol van minimale residuale ziekte en prof. dr. Sonja Zweegman (Amsterdam UMC) besprak de behandeling van kwetsbare patiënten.

Lees verder

NIEUWE OPTIES BIJ PATIËNTEN MET UITGEBREID VOORBEHANDELD MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Dr. R. van der Voort , dr. W. Nanhoe

Ondanks de therapeutische ontwikkelingen, blijft multipel myeloom een ongeneeslijke aandoening, waardoor er een behoefte is aan aanvullende opties. Recentelijk klinisch onderzoek heeft ook bij zwaar voorbehandelde patiënten in een aantal therapieën geresulteerd, zoals belantamab mafodotin, bispecifieke antilichamen en selinexor, die nieuw perspectief bieden met betrekking tot de algehele en progressievrije overleving van patiënten met recidief/refractair multipel myeloom.

Lees verder

CAR-T-celtherapie in de praktijk: kinderen met ALL

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

dr. M. Dooper , dr. W. Nanhoe

CAR-T-celtherapie is sinds 2018 een door de EMA toegestane behandeloptie voor kinderen en jongvolwassenen met recidiverend/refractair acute lymfatische leukemie. In Nederland is deze behandeling sindsdien toegepast in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Tijdens het symposium ‘Innovaties in cellulaire therapie’ gaf kinderoncoloog prof. dr. Josef Vormoor (Prinses Máxima Centrum) een overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten in de klinische praktijk. Kinderoncoloog prof. dr. Michel Zwaan (Prinses Máxima Centrum) gaat hier verder op in en blikt ook vooruit.

Lees verder