Het ontstaan van lenalidomide-refractaire ziekte is een relevant probleem bij de behandeling van multipel myeloom. Recentelijk klinisch onderzoek bij refractaire patiënten heeft echter geresulteerd in verschillende werkzame combinatie-behandelingen op basis van proteasoomremmers, immuunmodulerende middelen en doelgerichte therapieën tegen CD38. Bovendien maakt de diversiteit van deze behandelingen een gepersonaliseerde benadering mogelijk.