Articles

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE BEHANDELING VAN DIFFUUS GROOTCELLIG B-CELLYMFOOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort

Waar lange tijd weinig vooruitgang werd geboekt in de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) groeide het aantal nieuwe behandelopties de afgelopen jaren ineens snel. Zowel bij nieuw-gediagnosticeerd DLBCL als gerecidiveerd of refractair DLBCL werden verschillende therapieën geregistreerd en gaven de resultaten van klinische studies zicht op diverse veelbelovende middelen. Gezien de heterogeniteit van de ziekte en de patiënten zijn het uitdagende vragen welke behandeling de beste optie is voor welke patiënt en in welke volgorde die behandelingen het beste gegeven kunnen worden.

Lees verder

NIEUWE MIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN AML MET NPM1-MUTATIES

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort

NPM1-mutaties komen voor bij een derde van de patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) en worden gezien als een eerste ‘hit’ in de ontwikkeling van de ziekte. De standaardbehandeling bij patiënten met NPM1-gemuteerde AML bestaat momenteel uit intensieve chemotherapie, al dan niet in combinatie met allogene of autologe stamceltransplantatie. In tal van klinische studies worden echter behandelingen onderzocht die mogelijk geassocieerd zijn met minder toxiciteit en een betere werkzaamheid.

Lees verder

BTK-REMMERS VERBETEREN DE PROGNOSE BIJ PATIËNTEN MET GERECIDIVEERD OF REFRACTAIR MANTELCELLYMFOOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort , dr. W. Nanhoe

Immuunchemotherapie vormt van oudsher de basis van de standaard eerste- en laterelijnsbehandeling bij patiënten met mantelcellymfoom. Voor de behandeling van patiënten met gerecidiveerd en/of refractair mantelcellymfoom kwamen de afgelopen tien jaar echter doelgerichte therapieën en immuuntherapieën beschikbaar, die de uitkomsten bij deze patiënten verbeterden. Een van deze therapieën is ibrutinib, de eerste van een reeks BTK-remmers, waarvan acalabrutinib, zanubrutinib en pirtobrutinib onlangs in studieverband veelbelovende resultaten lieten zien.

Lees verder

BEHANDELING BIJ ZWANGERE VROUWEN MET CHRONISCHE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort

Door de beschikbaarheid van diverse BCR-ABL-remmers is de prognose bij patiënten met chronische myeloïde leukemie sterk verbeterd. Door hun teratogene activiteit kan behandeling met deze remmers echter risicovol zijn voor zwangere vrouwen met CML. Gelukkig blijkt uit klinisch onderzoek dat er verschillende opties zijn om vrouwen met CML hun zwangerschap te laten voldragen en van een gezonde baby te bevallen. Enkele van deze opties zijn observatie, behandeling met interferon-alfa en onderbreking van de behandeling met BCR-ABL-remmers.

Lees verder

DOELGERICHTE BEHANDELINGEN VOOR HEMATOLOGISCHE MALIGNITEITEN VERMINDEREN RESPONS OP VACCINATIES

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort

Behandeling bij patiënten met een hematologische aandoening kan leiden tot een verminderde respons op vaccinatie en een verhoogd risico op infectie. Zo zijn verschillende doelgerichte therapieën, waaronder die met monoklonale antilichamen tegen CD20 of BTK- of BCL-2-remmers, geassocieerd met een verminderde respons op vaccinatie, waaronder die tegen SARS-CoV-2. Dit artikel geeft een overzicht van het klinisch onderzoek naar de uitkomst van vaccinatie bij patiënten die voor een hematologische maligniteit behandeld worden met doelgerichte therapie.

Lees verder

NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ DE DIAGNOSTIEK VAN HET MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

Dr. R. van der Voort

Het myelodysplastisch syndroom is een vrij zeldzame hematologische maligniteit met een uiteenlopend ziektebeeld en variabele prognose. Waar de diagnose van oudsher met name berust op de aanwezigheid van hematologische, morfologische en cytologische kenmerken, spelen ook moleculaire profielen een steeds grotere rol. Bovendien hebben deze profielen vaak prognostische en soms predictieve waarde en kunnen ze onder andere worden gebruikt voor het monitoren van ziekteprogressie.

Lees verder

NIEUWE OPTIES BIJ PATIËNTEN MET UITGEBREID VOORBEHANDELD MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Dr. R. van der Voort , dr. W. Nanhoe

Ondanks de therapeutische ontwikkelingen, blijft multipel myeloom een ongeneeslijke aandoening, waardoor er een behoefte is aan aanvullende opties. Recentelijk klinisch onderzoek heeft ook bij zwaar voorbehandelde patiënten in een aantal therapieën geresulteerd, zoals belantamab mafodotin, bispecifieke antilichamen en selinexor, die nieuw perspectief bieden met betrekking tot de algehele en progressievrije overleving van patiënten met recidief/refractair multipel myeloom.

Lees verder