Waar lange tijd weinig vooruitgang werd geboekt in de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) groeide het aantal nieuwe behandelopties de afgelopen jaren ineens snel. Zowel bij nieuw-gediagnosticeerd DLBCL als gerecidiveerd of refractair DLBCL werden verschillende therapieën geregistreerd en gaven de resultaten van klinische studies zicht op diverse veelbelovende middelen. Gezien de heterogeniteit van de ziekte en de patiënten zijn het uitdagende vragen welke behandeling de beste optie is voor welke patiënt en in welke volgorde die behandelingen het beste gegeven kunnen worden.