Door de beschikbaarheid van diverse BCR-ABL-remmers is de prognose bij patiënten met chronische myeloïde leukemie sterk verbeterd. Door hun teratogene activiteit kan behandeling met deze remmers echter risicovol zijn voor zwangere vrouwen met CML. Gelukkig blijkt uit klinisch onderzoek dat er verschillende opties zijn om vrouwen met CML hun zwangerschap te laten voldragen en van een gezonde baby te bevallen. Enkele van deze opties zijn observatie, behandeling met interferon-alfa en onderbreking van de behandeling met BCR-ABL-remmers.