Behandeling bij patiënten met een hematologische aandoening kan leiden tot een verminderde respons op vaccinatie en een verhoogd risico op infectie. Zo zijn verschillende doelgerichte therapieën, waaronder die met monoklonale antilichamen tegen CD20 of BTK- of BCL-2-remmers, geassocieerd met een verminderde respons op vaccinatie, waaronder die tegen SARS-CoV-2. Dit artikel geeft een overzicht van het klinisch onderzoek naar de uitkomst van vaccinatie bij patiënten die voor een hematologische maligniteit behandeld worden met doelgerichte therapie.