Momenteel zijn er twee CAR-T-celtherapieën geregistreerd voor patiënten met recidief/refractair (R/R) diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL), getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom (PMBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie: tisagenlecleucel (tisa-cel) en axicabtagene ciloleucel (axi-cel).1,2 Voor DLBCL heeft momenteel in Nederland alleen axi-cel een vergoedingsstatus gekregen. Hiernaast is er nog een derde CAR-T-celtherapie onderweg naar registratie: lisocabtagene maraleucel (liso-cel). Hiervan wordt verwacht dat deze halverwege 2021 zal worden geregistreerd voor de behandeling van R/R DLBCL-patiënten na twee eerdere lijnen behandeling.3