Special

KEYNOTE LECTURE: EVIL IN AML

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Er bestaan verschillende subtypes van AML die worden onder-scheiden door diverse cytogenetische defecten. Deze cytogenetische defecten kunnen voorspellend zijn voor de uitkomst van behandeling. Overexpressie van EVI1, coderend voor een DNA-bindend zinkvingereiwit is hier een voorbeeld van. AML-patiënten met abnormaliteiten op chromosoomband 3q26/3q21 brengen EVI1 tot overexpressie door veranderde genregulatie. Prof. dr. Ruud Delwel, onderzoeker aan het Erasmus MC, lichtte tijdens 1 van de keynotelezingen toe hoe dezeveranderde genregulatie tot stand komt en wat mogelijke targets zijn om de expressie van EVI1 in te perken.

Lees verder

ZOOMING IN: TWEEVOUDIGE CAR-T-CELLEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Immuuntherapie in de vorm van CAR-T-cellen is de afgelopen jaren succesvol gebleken als behandeling van diverse therapieresistente hematologische maligniteiten, waaronder multipel myeloom (MM), B-cel maligniteiten en non-Hodgkin lymfoom. CAR-T-cellen zijn autologe T-cellen die voorzien zijn van een DNA-construct, waardoor de T-cellen een fusie-eiwit in hun celmembraan tot expressie brengen, dat zowel een antigeen-herkennend deel bevat als een deel dat activering van de T-cel veroorzaakt. Alhoewel de CAR-T-celtherapie bij veel patiënten tot remissie leidt, krijgt een aanzienlijk deel van de patiënten na verloop van tijd toch een relaps. De belangrijkste oorzaak daarvan is het feit dat de tumorcellen het antigen waartegen de CAR-T-cellen gericht zijn, bijvoorbeeld BCMA of CD19, niet langer in voldoende hoeveelheid tot expressie brengen.

Lees verder

HOVON EDUCATIONAL: MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Multipel myeloom is de meest voorkomende plasmacelaandoening. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandeling van multipel myeloom die de overleving van patiënten verbetert. Onder leiding van prof. dr. Pieter Sonneveld (Erasmus MC) en prof. dr. Sonja Zweegman (Amsterdam UMC, locatie VUmc) bespraken dr. Annemiek Broijl (Erasmus MC) en prof. dr. Niels van de Donk (Amsterdam UMC, locatie VUmc) achtereenvolgens de behandeling van smoldering multipel myeloom en multipel myeloom. Prof. dr. Monique Minnema (UMC Utrecht) en dr. Wilfried Roeloffzen (UMCG) sloten deze Hovon Educational af met enkele casusbesprekingen.

Lees verder

HOW TO TREAT: DIFFUUS GROOTCELLIG B-CELLYMFOOM

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

De nieuwe HOVON-richtlijn voor de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLCBL) is bijna gereed. DLBCL is het meest voorkomende subtype non-hodgkinlymfoom: 40% van alle non-hodgkinlymfomen zijn DLBCL-lymfomen. Elk jaar komen er circa 1.400 nieuwe patiënten in Nederland bij. Internist-hematoloog dr. Marcel Nijland (UMCG) liet aan de hand van een aantal casussen de toepassing van deze nieuwe richtlijn in de klinische praktijk zien.

Lees verder

CD40-STIMULATIE VAN CLL-CELLEN KAN T-CELDYSFUNCTIE HERSTELLEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Chronische lymfatische leukemie (CLL) wordt gekenmerkt door de ophoping van maligne B-cellen in het bloed. De huidige behandelopties bestaan voornamelijk uit chemoimmuuntherapie, kinaseremmers en BCL2-remmers. Voor acute lymfatische leukemie zijn er meerdere succesvolle experimentele behandelingen, gebaseerd op (autologe) T-cellen. Naar verwachting zijn dergelijke therapieën minder efficiënt bij CLL, omdat er bij CLL meerdere T-celdefecten zijn. Van Bruggen en collega’s proberen tot een oplossing te komen voor deze T-celdysfunctie bij CLL, opdat autologe T-celtherapieën – met name CAR-T-celtherapie – wellicht wel een nuttige behandeloptie voor CLL zouden kunnen worden.

Lees verder

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE BEHANDELING VAN ALL BIJ VOLWASSENEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Vooruitlopend op de presentatie van de nieuwe richtlijn acute lymfatische leukemie (ALL) later dit jaar, was er tijdens het 14e Dutch Hematology Congress een sessie over de nieuwe behandelmogelijkheden ten aanzien van ALL bij volwassenen. Eerst werd er een overzicht geschetst, waarna een debat volgde.

Lees verder

VOORWOORD

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

VOORWOORD NAMENS DE PROGRAMMACOMMISSIE

Van 22 tot en met 24 januari 2020 vond voor de 14de keer het ‘Dutch Hematology Congress’ plaats in combinatie met het 9de DHC verpleegkundig congres. Uit heel Nederland en omstreken kwam een recordaantal van 1.025 deelnemers naar Papendal om daar kennis te nemen van al het moois en nieuws dat er anno 2020 over de hematologie te melden is.

Praktische sessies over de behandeling van het diffuus grootcellig B-cellymfoom, IgM-gerelateerde ziektebeelden en acute lymfatische leukemie werden afgewisseld met meer kleinschalige sessies over huidafwijkingen voor de hematoloog of over wat je als onderzoeker nu wel en niet mag doen met lichaamsmateriaal van een patiënt. Tijdens de educatieve HOVON-sessies werd er dit jaar aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen bij het multipel myeloom, B-CLL en myeloproliferatieve aandoeningen. Daarnaast was er op vrijdagmorgen een uiterst onderhoudende sessie over nieuwe inzichten en ontwikkelingen rond MDS. Ook de niet-oncologische hematologie kwam aan de orde tijdens het symposium van de Vereniging Hematologische Laboratoriumdiagnostiek, tijdens de stollingssessie en bij de klinische sessie ‘van TRALI tot TACO’.

Tijdens de basale en translationele abstractsessies kregen onderzoekers van de verschillende Nederlandse groepen de gelegenheid om hun onderzoeksresultaten aan collega’s te presenteren. Beginnende onderzoekers deelden tijdens een ‘Science date lunch session’ hun plannen en eventuele eerste resultaten met elkaar en met twee ervaren onderzoekers. Net als vorig jaar werd dit programmaonderdeel in de evaluatie door de deelnemers heel goed gewaardeerd. Twee ervaren ‘keynote speakers’, Ruud Delwel en John Tisdale, lieten op fraaie wijze zien hoe het basale onderzoek kan leiden tot nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van patiënten, waarbij John Tisdale ook meteen de primeur had met de eerste keynote lecture via Skype. Het programmaonderdeel met de hoogste waardering in de evaluatie was de keynote lecture van Richard Phillips, “Communicating with impact”. Het was mooi te zien dat veel deelnemers zijn tips daarna tijdens hun eigen presentatie met wisselend succes probeerden op te volgen.

Wat betreft de organisatie van het DHC is er dit jaar voor en achter de schermen het een en ander veranderd. De deelnemers konden voor en tijdens het congres gebruik maken van een app. We zijn van plan deze toepassing verder te verbeteren en ook tijdens het volgende (15de!) congres te gebruiken. Daarnaast is het feest verplaatst van de donderdag naar de woensdag avond. Dit vonden de meeste deelnemers een verbetering, hoewel het helaas niet meteen voor iedereen duidelijk was dat met de wat bescheiden term ‘social event’ op de app dit spetterende, zoals gebruikelijk door het JNVvH-bestuur georganiseerde, feest bedoeld werd.

Daarnaast hebben ook de leden van de programmacommissie, het projectteam onder leiding van Regina Knoester en de landelijke key persons weer veel werk verricht om het 14de DHC tot een succes te maken. Dank aan hen allen! We beginnen binnenkort weer met de voorbereidingen van het 15de DHC. Mocht u nog inhoudelijke of organisatorische suggesties hebben, dan vernemen wij die graag via 1 van de programmacommissieleden of via de mail op dhc@vumc.nl.

Namens de programmacommissie, vicevoorzitter Peter te Boekhorst en Regina Knoester,

Stijn Halkes

Voorzitter programmacommissie DHC

 

VOORWOORD VAN METTE HAZENBERG, HOOFDREDACTEUR NTVH

Geachte congresgangers en andere geïnteresseerden,

Voor u ligt de DHC Special, een speciale uitgave van het NTvH geheel gewijd aan het 14e Nederlands Hematologie Congres dat eind januari 2020 plaatsvond in Papendal. In deze special een selectie van presentaties en de keynote lectures, aangevuld met video-interviews. Een mooi overzicht van een geslaagd congres, en nuttig voor iedereen die niet op 2 of meer plaatsen tegelijk kon zijn tijdens het congres.

Zonder sprekers te kort te willen doen licht ik graag een paar presentaties uit. Dr. Anita Rijneveld gaf een mooi overzicht over de nieuwe behandelmogelijkheden voor ALL-patiënten, gevolgd door een debat over de noodzaak van een alloSCT bij patiënten met PH+ ALL. De nieuwe richtlijn CLL werd besproken door dr. Doreen te Raa aan de hand van casuïstiek. Dr. Marcel Nijland deed dit voor diffuus grootcellig B-cellymfoom en dr. Rob Fijnheer voor TTP.

Verder was er ook veel aandacht voor onderzoek naar verbetering van behandelingsmogelijkheden. Drs. Afroditi Katsarou legde uit waarom tweevoudige CAR-T-cellen de effectiviteit aanzienlijk kunnen verbeteren. In een keynote lecture sprak prof. dr. Ruud Delwel over de identificatie van nieuwe targets bij AML. Maar ook het werk van dr. Yvonne Jauw, over zirkoniumlabeling van antilichamen, beloond met de proefschriftprijs, past in dit rijtje.

Bij het doorlezen van de inhoudsopgave viel mijn oog direct op de rubriek ‘Zooming In’. Het bevat 2 mooie verdiepende artikelen, maar wat een andere associatie heeft dat woord gekregen. En wie had in januari kunnen voorzien dat de digitale presentatie van dr. John Tisdale, die een prachtig overzicht gaf over de behandeling van sikkelcelziekte, de aftrap zou betekenen van een door live-videoverbindingen getekend jaar. Een manier van communiceren die weliswaar SARS-CoV-2-proof en zeer milieuvriendelijk is, maar waar ik graag de mening en suggesties van Richard Phillips (‘Effectief communiceren’, pagina 53) over zou willen horen.

Al met al een goed congres om op terug te kijken in deze voor ons allen hectische periode.

Wij wensen u veel leesplezier.

Dr. Mette Hazenberg, hematoloog

Hoofdredacteur

Lees verder
X