Dr. W. Nanhoe

Artikelen:

SELECTIEVE JAK2-REMMING BIJ DE BEHANDELING VAN MYELOFIBROSE

1 december 2021

MYELOFIBROSE

Myelofibrose (MF) is een levensbedreigende myeloproliferatieve neoplastische (MPN) aandoening, die wordt gekenmerkt door klonale woekering van megakaryocyten, abnormale cytokineproductie, beenmergfibrose, bloedarmoede, leukemische progressie, extramedullaire hematopoëse, splenomegalie en een … Lees verder »

DE BETEKENIS VAN PROTEASOOMREMMING VOOR DE BEHANDELING VAN MULTIPEL MYELOOM

1 december 2021

BORTEZOMIB

BORTEZOMIB-COMBINATIES VOOR PATIËNTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR TRANSPLANTATIE

Er zijn zes verschillende combinaties met bortezomib in klinische studies geëvalueerd voor MM-patiënten die in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie (ASCT, zie Tabel 1).

Lees verder »

PERIFERE NEUROPATHIE BIJ PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM

1 december 2021

MM-GEASSOCIEERDE PERIFERE NEUROPATHIE

Hoewel PN vooral wordt gezien als neurotoxische complicatie van de behandeling, kan het soms ook al worden veroorzaakt door de aandoening zelf.1 Mogelijke etiologische factoren die hierbij een rol spelen, zijn directe compressie van zenuwen door plasmacytome… Lees verder »

NIERINSUFFICIËNTIE BIJ PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM

1 december 2021

OORZAAK VAN NIERINSUFFICIËNTIE

Bij MM wordt nierinsufficiëntie vaak veroorzaakt door opeenstapeling en depositie van monoklonale vrije lichte ketens in de distale tubuli. Dit leidt tot obstructie in de tubuli en resulteert in ‘cast’ nefropathie. De meeste patiënten hebben een milde tot matige vorm van nierinsufficiëntie en herst… Lees verder »

RECIDIEF/REFRACTAIR DLBCL: ALS AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE GEEN OPTIE IS

1 december 2021

DLBCL

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is met circa 8.500 nieuwe jaarlijkse gevallen in Europa het meest voorkomende subtype van non-Hodgkinlymfoom.1 De eerstelijnsbehandeling van DLBCL-patiënten bestaat uit 6–8 cycli van het anti-CD20 monoklonale antilichaam rituximab gecombineerd me… Lees verder »

BÈTA-THALASSEMIE EN SIKKELCELZIEKTE: VAN EEN STIL BEHANDELLANDSCHAP NAAR EEN VELD VOLOP IN BEWEGING

1 december 2021

BÈTA-THALASSEMIE

Bèta-thalassemie is een erfelijke hemoglobinopathie die gekenmerkt wordt door een ineffectieve erytropoëse en verstoorde maturatie van rode bloedcellen. Het is geassocieerd met levensbedreigende complicaties zoals ernstige anemie en orgaanschade. Klinisch kan bèta-thalassemie ingedeeld worden in een transfusieafhank… Lees verder »

NIEUWE OPTIES BIJ PATIËNTEN MET UITGEBREID VOORBEHANDELD MULTIPEL MYELOOM

1 juli 2021

BEHANDELING VAN MULTIPEL MYELOOM

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 1.300 mensen multipel myeloom (MM) vastgesteld, meestal in een gevorderd stadium.1 De behandeling van MM is complex, krijgt vaak te maken met meerdere cycli van remissie en recidief en vindt bij voorkeur in studieverband plaats.2,3 Hoeksteen… Lees verder »

MONOKLONALE ANTILICHAMEN VOOR DE BEHANDELING VAN RECIDIEF OF REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

1 juli 2021

BEHANDELOPTIES NA LENALIDOMIDE

Bij patiënten die in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie, wordt lenalidomide onderhoudstherapie tot aan progressie gegeven. Veel patiënten zullen dus progressie vertonen op lenalidomide. Daarnaast zijn de aanbevolen regimes voor (oudere) patiënten die niet i… Lees verder »

DE WONDERE WERELD ACHTER DE NIEUWE RICHTLIJN MULTIPEL MYELOOM

1 juli 2021

Prof. dr. Sonja Zweegman. Lees verder »

KLONALE EVOLUTIE BIJ ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

1 juli 2021

PATRONEN VAN KLONALE EVOLUTIE

R/R AML gaat gepaard met nieuwe mutaties en klonale evolutie. Dit ontstaat mede onder invloed van de chemotherapie, die patiënten ontvangen om hun remissies te bereiken. Twee patronen van klonale evolutie zijn waarneembaar. Volgens het eerste patroon muteert de oorspronkelijke … Lees verder »

BEHANDELMOGELIJKHEDEN VOOR DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM ANNO 2021

1 juli 2021

De ziekte van Waldenström (Waldenström’s macroglobulinemie, WM) is een zeldzame aandoening, gedefinieerd als lymfoplasmacytair lymfoom met betrokkenheid van het beenmerg en een monoklonale gammopathie van het type Immunoglobuline M (IgM).2 Het betreft slechts circa 2% van alle B-cel non-Hodgkinlymfomen… Lees verder »

BEHANDELOPTIES BIJ LENALIDOMIDE-REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

1 juli 2021

BEHANDELOPTIES

De eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (MM) bestaat uit inductietherapie gevolgd door autologe hematopoïetische stamceltransplantatie (HSCT), met daaropvolgend lenalidomide onderhoudstherapie.1,2 Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor intensieve behandeling zijn … Lees verder »

Nieuw perspectief voor patiënten met recidief/refractair multipel myeloom

1 mei 2021

Ondanks de vele nieuwe behandelopties overlijden de meeste patiënten met multipel myeloom (MM) vroeg of laat als gevolg van hun aandoening. Dit maakt duidelijk waarom er behoefte is aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van therapie bij deze ziekte. CAR-T-cellen vormen een recente toevoeging aan het behandelarsenaal bij MM (en andere hematologi… Lees verder »

Crossing the bridge to CAR-T: bridging therapie bij DLBCL

1 mei 2021

Bij het produceren van deze CAR T-celproducten worden de middels leukaferese verkregen lymfocyten van de patiënt ex vivo getransduceerd met een anti-CD19 CAR-construct en vervolgens geëxpandeerd. Na deze modificatie worden de anti-CD19 CAR T cellen middels een infuus teruggegeven aan de patiënt in een gekwalificeerde klinische instelli… Lees verder »

Een groeiend arsenaal aan CAR-T-celproducten voor R/R DLBCL

1 mei 2021

REGISTRATIESTUDIES AXI-CEL EN TISA-CEL

Axi-cel werd geregistreerd aan de hand van de ZUMA-1-studie.4 In het fase II-deel van deze studie werden 101 R/R lymfoompatiënten (waaronder 77 DLBCL-patiënten) behandeld met axi-cel. Na een mediane follow-up van 27,1 maanden was het objectieve responspercentage (‘objective res… Lees verder »

‘Real world evidence’ van tisa-cel bij ALL en DLBCL

1 mei 2021

REGISTRATIESTUDIES

R/R ALL

De multicenter fase II-studie ELIANA toonde enkele jaren geleden aan dat een behandeling met tisa-cel effectief is bij kinderen en jong volwassenen met R/R ALL.2 De mediane ziektevrije overleving van de 75 behandelde patiënten bedroeg 73% na 6 maanden en 50% na 12 maanden; de mediane alge… Lees verder »

CAR-T-celtherapie in de praktijk: kinderen met ALL

1 mei 2021

Het is een revolutionaire tijd voor de behandeling van pediatrische patiënten binnen de oncologie, sinds de toevoeging van immunotherapie aan de conventionele therapeutische opties voor deze patiënten. Tot op heden is CAR-T-celtherapie gericht tegen het B-lymfocyt antigen CD19 de meest succesvolle immuuntherapie. CAR-T-cellen zijn genetisch ge… Lees verder »

Immunogenetica bij CLL

1 december 2020

IGHV-MUTATIESTATUS Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën is inmiddels een nieuw tijdperk in de medische diagnostiek aangebroken, die ook bij CLL een steeds prominentere plek inneemt. Zo blijken CLL-patiënten met een 17p-deletie of een TP53-mutatie met een mediane algemene overleving van 2 tot 5 jaar de slechtste pr… Lees verder »

CLL vanuit patiënt perspectief

1 december 2020

TIJD VOOR NIEUWE ZORG Dr. Lidwine Tick is werkzaam als internist-hematoloog in het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven en is tevens initiatiefnemer van de commissie Zorgvernieuwing en Innovatie van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Tick gelooft dat de hematologische zorg anders ingericht moet worden.1 “Door de uitb… Lees verder »

Naar een gepersonaliseerde behandeling voor R/R AML

1 december 2020

Combinatie-behandeling met isatuximab bij R/R multipel myeloom

1 december 2020

LENALIDOMIDE Lenalidomide is een belangrijk onderdeel van de eerste- of laterelijnsbehandeling van patiënten met multipel myeloom (MM). Zo wordt bij fitte patiënten jonger dan 70 jaar in de eerste lijn geadviseerd om na autologe stamceltransplantatie onderhoudstherapie met lenalidomide te geven.1 In latere lijnen zijn voor de… Lees verder »

Wat als een tweede generatie TKI faalt bij CML?

1 december 2020

The making of CAR-T-cellen

1 december 2020

CAR-T-CELLEN VOOR VERSCHILLENDE INDICATIES De transfer van T-cellen die genetisch gemodificeerd zijn om chimere antigeenreceptoren (CAR’s) tot expressie te brengen hebben de afgelopen tijd significante vooruitgang geboekt bij de behandeling van verschillende oncologische aandoeningen. CAR’s zijn synthetische immuunreceptoren, waarvan … Lees verder »

Tijdige herkenning essentieel bij de idiopathische ziekte van Castleman

1 december 2020

IDIOPATHISCHE MULTICENTRISCHE ZIEKTE VAN CASTLEMAN De ziekte van Castleman (Castleman disease’, CD) werd 60 jaar geleden door dr. Benjamin Castleman opgemerkt als een karakteristiek histologisch patroon in lymfeklierlaesies.1 CD staat inmiddels voor een heterogene groep aandoeningen met specifieke histopathologische kenmerken… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2022 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.