In de fase III-studie IKEMA werd het anti-CD38 monoklonale antilichaam isatuximab in combinatie met carfilzomib-dexamethason (Isa-Kd) vergeleken met alleen Kd bij patiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom (RRMM) na 1–3 eerdere behandellijnen.1 Na een mediane follow-up van 20,7 maanden bleek de progressievrije overleving significant verbeterd met Isa-Kd vergeleken met Kd. Een vooraf gespecificeerde follow-upanalyse van de IKEMA-studie werd uitgevoerd na een mediane follow-up van 44,0 maanden, waarbij onder andere werd gekeken naar progressievrije overleving en minimale restziekte.2 Onlangs is ook data over de algehele overleving bekendgemaakt na een nog langere follow-up van 56,6 maanden.3