De ‘real world’-resultaten van CAR T-celtherapie bij patiënten met recidief/refractair grootcellig B-cellymfoom na twee of meer lijnen systemische therapie verschillen tussen landen. De CAR-T tumorboard biedt in Nederland een nationaal platform om de organisatie en implementatie van CAR T-celtherapie te optimaliseren. Recent zijn de ‘real world’-resultaten gepubliceerd van een multicenter cohortstudie over de eerste 2 jaar van het gebruik van de CAR T-celtherapie axicabtagen-ciloleucel in Nederland. Drs. Anne Spanjaart, drs. Elise Pennings en prof. dr. Marie José Kersten (Amsterdam UMC) delen namens de Nederlandse CAR-T tumorboard de belangrijkste resultaten van deze publicatie, vergelijken deze met de resultaten uit de klinische studie ZUMA-1 en vertellen over de CAR-T tumorboard.