Articles

DE WONDERE WERELD ACHTER DE NIEUWE RICHTLIJN MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn , dr. W. Nanhoe

Dit jaar is door HOVON een nieuwe richtlijn voor de behandeling van multipel myeloom uitgebracht. Prof. dr. Sonja Zweegman is hematoloog in het Amsterdam UMC en was als vice-voorzitter van de HOVON Myeloom Werkgroep betrokken bij de opstelling van deze richtlijn. Zij bespreekt de belangrijkste overwegingen en wijzigingen voor de dagelijkse praktijk ten opzichte van de eerdere versie van de richtlijn.

Lees verder

RECENTE VOORUITGANG IN DE BEHANDELING VAN CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn

De toegenomen kennis over de pathogenese van chronische lymfatische leukemie (CLL) heeft zich in het afgelopen decennium vertaald in een groot aantal nieuwe behandelopties voor patiënten. Nieuwe prognostische markers en geneesmiddelen (met name anti-CD20 antilichamen en selectieve inhibitoren) hebben bijgedragen aan een paradigmaverschuiving in de behandeling van onbehandelde en recidiverende/ refractaire CLL-patiënten met betere klinische uitkomsten.

Lees verder

VORDERINGEN IN DE BEHANDELING EN ZORG VOOR OUDEREN MET ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn

De toegenomen genetische inzichten en de snelle ontwikkeling van doelgerichte geneesmiddelen hebben het therapeutisch veld van acute myeloïde leukemie (AML) in een stroomversnelling gebracht. De opsporing van specifieke genmutaties bij AML geeft voeding aan nieuwe therapeutische mogelijkheden en precisiegeneeskunde. Verwacht wordt dat hierdoor ook de relatief achtergebleven therapeutische mogelijkheden en de aandacht voor de zorg voor (kwetsbare) ouderen zullen verbeteren. Oudere, niet-fitte AML-patiënten en patiënten met recidiverende of refractaire AML zijn patiëntengroepen met een relatief slechte prognose. Daartoe is de aandacht gevestigd op de recente goedkeuring van vier nieuwe geneesmiddelen (venetoclax, daunorubicine/ cytarabine, gemtuzumab ozogamicine en glasdegib), die minder toxisch zijn dan intensieve chemotherapie en in combinatie met een minder intensieve behandeling met lage dosis cytarabine of hypomethylerende middelen tot gunstige klinische uitkomsten leiden.

Lees verder

KLONALE EVOLUTIE BIJ ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn , dr. W. Nanhoe

De meeste patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) overlijden als gevolg van ziekteprogressie na een recidief door klonale evolutie op cytogenetisch niveau.1,2 Dat maakt genetische profilering niet alleen essentieel bij het stellen van nieuwe diagnoses, maar ook bij recidiverende of refractaire (R/R) AML. Secundaire resistentie van leukemiecellen ontstaat door de vorming van secundaire mutaties in hetzelfde gen, mutaties in andere genen en/of nieuwe veranderingen in signaalroutes.3–8

Lees verder