Articles

Meetbare restziekte bij acute myeloïde leukemie (ELN consensus, 2021)

NTVH - , nummer ,

Drs. P. van Rijn

Meetbare restziekte (‘measurable residual disease’, MRD), voorheen minimale restziekte genoemd, wordt gebruikt als belangrijke biomarker voor de beoordeling van de prognose en werkzaamheid en voor monitoring van patiënten met acute myeloïde leukemie (AML). Beoordeling van MRD bij AML is gecompliceerd, maar klinisch zeer relevant. Bij AML-patiënten is de aanwezigheid van MRD, zowel na intensieve chemotherapie als niet-intensieve inductietherapie, geassocieerd met slechte uitkomsten.1-5 MRD-monitoring kan waardevol zijn bij de keuze van behandeling, vaststelling van vroegtijdig recidief en als surrogaat eindpunt in klinische studies om de ontwikkeling van nieuwe behandelregimes te versnellen. De MRD-werkgroep van het European LeukemiaNet (ELN) heeft afgelopen jaar de MRD-aanbeveling uit 2018 herzien vanwege belangrijke nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.6 Dr. Peter Valk, moleculair bioloog in het Erasmus MC, werd gevraagd naar de impact van de herziene ELN-consensus op de diagnostiek en klinische praktijk van MRD.

Lees verder

SELECTIEVE JAK2-REMMING BIJ DE BEHANDELING VAN MYELOFIBROSE

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

Drs. P. van Rijn , dr. W. Nanhoe

De remming van de Janus kinase 2 (JAK2)-signaalroute heeft in het afgelopen decennium bijgedragen aan verbetering van de levensverwachting voor mensen met myelofibrose. Sinds de introductie van de eerste JAK1/2-remmer in 2011 (ruxolitinib), zijn diverse nieuwe tweedegeneratie JAK-remmers in ontwikkeling. Hieronder valt ook de selectieve JAK2-remmer fedratinib. Fedratinib is begin 2021 door de EMA goedgekeurd voor de behandeling van ziektegerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten met primaire myelofibrose, myelofibrose na polycythaemia vera of myelofibrose na essentiële trombocytemie die niet eerder met JAK-remmers behandeld zijn of die met ruxolitinib zijn behandeld.

Lees verder

HET BIJWERKINGENPROFIEL VAN ACALABRUTINIB BIJ CLL

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

Drs. P. van Rijn

In de publicatie van de resultaten van de ELEVATE-RR-studie bij patiënten met eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) kwam naar voren dat acalabrutinib in vergelijking tot ibrutinib een gelijkwaardige progressievrije overleving laat zien, maar met significant minder atriumfibrilleren.

Lees verder

ASH UPDATE OVER BIJWERKINGEN VAN BTK-REMMERS

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

Drs. P. van Rijn

Tijdens ASH 2021 presenteerde prof. dr. John Seymour een update van het bijwerkingenprofiel van acalabrutinib in vergelijking met ibrutinib.1 Daarbij werd de incidentie van enkele bij BTK-remmers veel voorkomende cardiovasculaire events (atriumfibrilleren, hypertensie en bloedingen) gerelateerd aan de blootstellingsduur van beide geneesmiddelen en de duur van de events.

Lees verder

IS ER NOG EEN ROL VOOR CHEMO-IMMUUNTHERAPIE BIJ CLL?

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

Drs. P. van Rijn

Meerdere klinische studies met patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) hebben laten zien dat gerichte remming van BTK, BCL-2 en PI3Kδ leidt tot betere resultaten en verlengde progressievrije overleving bij patiënten met of zonder specifieke risicokenmerken. De toepassing van deze nieuwe, orale, doelgerichte behandelingen (alleen of in combinatie met andere behandelingen zoals anti-CD20-antilichamen) hebben de toepassing van chemo-immuuntherapie bij de behandeling van CLL bijna volledig vervangen. De ontwikkeling van nieuwe behandelopties is erop gericht om tekortkomingen van de huidige doelgerichte behandelingen voor individuele patiënten te verhelpen.

Lees verder

AANGEPASTE BEHANDELRICHTLIJN VOOR ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

Drs. P. van Rijn

 

In juni 2021 heeft de HOVON Acute Leukemie werkgroep in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, MODHEM en Hematon een update van de richtlijn Acute Myeloïde Leukemie (AML) uitgebracht.1 Deze update wordt noodzakelijk gevonden omdat de diagnostiek en behandeling van AML de laatste jaren snel aan het veranderen is. Dat heeft te maken met de inzichten in de moleculaire pathofysiologie, de heterogeniteit van de ziekte, de rol van minimale restziekte detectie (‘minimal residual disease’, MRD) en de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen. In de periode van 2017–2020 zijn maar liefst 8 nieuwe middelen door de FDA en 5 middelen door de EMA goedgekeurd voor de behandeling van AML. De registratie van deze nieuwe middelen met specifieke toepassingen illustreert de complexiteit van de behandeling van AML. Mede gezien de snelle ontwikkelingen en steeds verder gepersonaliseerde behandelingen, vindt de HOVON-werkgroep het belangrijk dat diagnostiek en behandeling van AML-patiënten in de dagelijkse praktijk zorgvuldig en gestructureerd plaats vindt.

 

Lees verder

BCMA ALS VOLGEND THERAPEUTISCH TARGET BIJ RECIDIEF/REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Hematologie Actueel, december 2021

Drs. P. van Rijn

Lees verder
X